Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 11.087.000,00 € 51,23 € 5,96 %
Serveis públics bàsics 62.527.625,00 € 288,91 € 33,59 %
Actuacions de protecció i promoció social 23.241.863,00 € 107,39 € 12,49 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.814.556,00 € 174,72 € 20,31 %
Actuacions de caràcter econòmic 17.704.390,00 € 81,80 € 9,51 %
Actuacions de caràcter general 33.778.090,00 € 156,07 € 18,15 %
Total 186.153.524,00 € 860,12 €

Cerca una partida específica