Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 16.727.000,00 € 77,56 € 10,93 %
Serveis públics bàsics 52.115.844,00 € 241,64 € 34,06 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.184.728,00 € 84,31 € 11,88 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 23.625.255,00 € 109,54 € 15,44 %
Actuacions de caràcter econòmic 13.222.912,00 € 61,31 € 8,64 %
Actuacions de caràcter general 29.148.351,00 € 135,15 € 19,05 %
Total 153.024.090,00 € 709,50 €

Cerca una partida específica