Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.875.000,00 € 73,76 € 9,42 %
Serveis públics bàsics 58.619.737,00 € 272,38 € 34,78 %
Actuacions de protecció i promoció social 17.362.105,00 € 80,67 € 10,30 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 34.796.595,00 € 161,68 € 20,64 %
Actuacions de caràcter econòmic 13.050.344,00 € 60,64 € 7,74 %
Actuacions de caràcter general 28.849.219,00 € 134,05 € 17,12 %
Total 168.553.000,00 € 783,19 €

Cerca una partida específica