Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 11.313.990,00 € 51,77 € 5,79 %
Serveis públics bàsics 67.669.806,00 € 309,65 € 34,63 %
Actuacions de protecció i promoció social 23.120.389,00 € 105,80 € 11,83 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 39.211.527,00 € 179,43 € 20,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 16.972.095,00 € 77,66 € 8,69 %
Actuacions de caràcter general 37.118.003,00 € 169,85 € 19,00 %
Total 195.405.810,00 € 894,16 €

Cerca una partida específica