Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

84,55 €
Pressupost actual / hab.: 112,94 €

Pressupost inicial

18,85 M€
Pressupost actual: 25,19 M€

% execució

95,47 %
Despesa real són 24,05 M€

% sobre el total del press.

11,48 %

Mitjana despesa provincial

3,59 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 10,82% 2,04 M€
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 23,01% 4,34 M€
Transport públic 44,48% 8,39 M€
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00% 0 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 21,69% 4,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,08% 4,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,68% 2,2 M€
Transferències corrents 57,81% 10,9 M€
Transferències de capital 8,42% 1,59 M€