Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

187,65 €
Pressupost actual / hab.: 218,90 €

Pressupost inicial

41,85 M€
Pressupost actual: 48,82 M€

% execució

93,12 %
Despesa real són 45,46 M€

% sobre el total del press.

22,25 %

Mitjana despesa provincial

7,43 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,54% 1,9 M€
Educació 66,07% 27,65 M€
Cultura 19,22% 8,05 M€
Esport 10,16% 4,25 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,96% 22,58 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,85% 13,75 M€
Transferències corrents 7,92% 3,31 M€
Inversions reals 2,62% 1,1 M€
Transferències de capital 2,66% 1,11 M€