Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 10.150.000,00 € 45,39 € 4,68 %
Serveis públics bàsics 73.979.262,00 € 330,82 € 34,08 %
Actuacions de protecció i promoció social 28.868.682,00 € 129,09 € 13,30 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 43.804.945,00 € 195,88 € 20,18 %
Actuacions de caràcter econòmic 18.911.984,00 € 84,57 € 8,71 %
Actuacions de caràcter general 41.378.446,00 € 185,03 € 19,06 %
Total 217.093.319,00 € 970,78 €

Cerca una partida específica