Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

2,25 €
Pressupost actual / hab.: 2,31 €

Pressupost inicial

483.986 €
Pressupost actual: 496.586 €

% execució

157,37 %
Ingrés real són 781.454,95 €

% sobre el total del press.

0,28 %

Mitjana ingrés provincial

313.630,68 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 13,18% 63.800 €
Interessos de dipòsits 8,35% 40.389 €
Rendes de béns immobles 5,08% 24.590 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 73,39% 355.207 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.