Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

257,83 €
Pressupost actual / hab.: 286,41 €

Pressupost inicial

55,45 M€
Pressupost actual: 61,59 M€

% execució

90,21 %
Despesa real són 55,56 M€

% sobre el total del press.

39,36 %

Mitjana despesa provincial

7,54 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 27,07% 15,01 M€
Habitatge i urbanisme 23,24% 12,88 M€
Benestar comunitari 37,65% 20,88 M€
Medi ambient 12,04% 6,68 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.