Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

62,69 €
Pressupost actual / hab.: 67,49 €

Pressupost inicial

13,48 M€
Pressupost actual: 14,52 M€

% execució

99,01 %
Despesa real són 14,37 M€

% sobre el total del press.

9,29 %

Mitjana despesa provincial

1,65 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 15,21% 2,05 M€
Transport públic 47,02% 6,34 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 37,78% 5,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,52% 2,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,57% 1,02 M€
Transferències corrents 69,58% 9,38 M€
Transferències de capital 5,33% 717.960 €