Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

52,36 €
Pressupost actual / hab.: 130,72 €

Pressupost inicial

11,33 M€
Pressupost actual: 28,29 M€

% execució

45,68 %
Despesa real són 12,92 M€

% sobre el total del press.

15,20 %

Mitjana despesa provincial

585.115,13 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 38,52% 4,37 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 39,14% 4,44 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 9,88% 1,12 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 6,17% 699.251 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 6,28% 712.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.