Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

343,79 €
Pressupost actual / hab.: 355,22 €

Pressupost inicial

74,41 M€
Pressupost actual: 76,88 M€

% execució

99,63 %
Despesa real són 76,6 M€

% sobre el total del press.

41,30 %

Mitjana despesa provincial

999.343,16 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,09% 807.750 €
Personal eventual 0,22% 160.555 €
Personal funcionari 56,80% 42,26 M€
Personal laboral 12,47% 9,28 M€
Incentius al rendiment 9,67% 7,2 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 19,76% 14,71 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.