Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.350.075,00 € 71,83 € 8,37 %
Serveis públics bàsics 52.471.778,00 € 245,54 € 28,60 %
Actuacions de protecció i promoció social 17.420.585,00 € 81,52 € 9,49 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 33.706.395,00 € 157,73 € 18,37 %
Actuacions de caràcter econòmic 11.114.236,00 € 52,01 € 6,06 %
Actuacions de caràcter general 30.168.536,00 € 141,17 € 16,44 %
Total 160.231.605,00 € 749,81 €

Cerca una partida específica