Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 02 octubre 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

109 %
Ingressos pressupostats 183,72 M€
Ingressos executats 200,32 M€

Execució de despeses

118 %
Despeses pressupostades 183,72 M€
Despeses executades 218,26 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria