L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 20 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

94 %
Ingressos pressupostats 246,65 M€
Pressupost inicial 219,44 M€
Ingressos executats 233,35 M€
El 2020 l'execució va ser del 94 %

Execució de despeses

93 %
Despeses pressupostades 246,65 M€
Pressupost inicial 219,44 M€
Despeses executades 231,47 M€
El 2020 l'execució va ser del 88 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria