L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

94 %
Ingressos pressupostats 224 M€
Pressupost inicial 217,09 M€
Ingressos executats 211 M€
El 2019 l'execució va ser del 93 %

Execució de despeses

88 %
Despeses pressupostades 224 M€
Pressupost inicial 217,09 M€
Despeses executades 198,99 M€
El 2019 l'execució va ser del 90 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria