L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 23 maig 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

102 %
Ingressos pressupostats 188,12 M€
Pressupost inicial 168,55 M€
Ingressos executats 192,27 M€
El 2014 l'execució va ser del 102 %

Execució de despeses

94 %
Despeses pressupostades 188,12 M€
Pressupost inicial 168,55 M€
Despeses executades 178,21 M€
El 2014 l'execució va ser del 95 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria