L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

91 %
Ingressos pressupostats 177,63 M€
Pressupost inicial 153,02 M€
Ingressos executats 163,03 M€
El 2011 l'execució va ser del 117 %

Execució de despeses

89 %
Despeses pressupostades 177,63 M€
Pressupost inicial 153,02 M€
Despeses executades 158,62 M€
El 2011 l'execució va ser del 123 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria