Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 20 octubre 2022.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

63 %
Ingressos pressupostats 248,43 M€
Pressupost inicial 235,02 M€
Ingressos executats 157,04 M€
El 2021 l'execució va ser del 94 %

Execució de despeses

46 %
Despeses pressupostades 248,43 M€
Pressupost inicial 235,02 M€
Despeses executades 116,2 M€
El 2021 l'execució va ser del 93 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria