Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 05 febrer 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

0 %
Ingressos pressupostats 247,02 M€
Pressupost inicial 247,02 M€
Ingressos executats 500.201,75 €
El 2022 l'execució va ser del 93 %

Execució de despeses

1 %
Despeses pressupostades 247,02 M€
Pressupost inicial 247,02 M€
Despeses executades 3,62 M€
El 2022 l'execució va ser del 92 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria