L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

93 %
Ingressos pressupostats 228,07 M€
Pressupost inicial 207,62 M€
Ingressos executats 213 M€
El 2018 l'execució va ser del 90 %

Execució de despeses

90 %
Despeses pressupostades 228,07 M€
Pressupost inicial 207,62 M€
Despeses executades 206,91 M€
El 2018 l'execució va ser del 89 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria