Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 25 setembre 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

117 %
Ingressos pressupostats 160,23 M€
Ingressos executats 188,52 M€
El 2010 l'execució va ser del 109 %

Execució de despeses

123 %
Despeses pressupostades 160,23 M€
Despeses executades 198,63 M€
El 2010 l'execució va ser del 118 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria