L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

90 %
Ingressos pressupostats 220,49 M€
Pressupost inicial 195,41 M€
Ingressos executats 199,26 M€
El 2017 l'execució va ser del 96 %

Execució de despeses

89 %
Despeses pressupostades 220,49 M€
Pressupost inicial 195,41 M€
Despeses executades 198,36 M€
El 2017 l'execució va ser del 90 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria