L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

102 %
Ingressos pressupostats 182,55 M€
Pressupost inicial 171,99 M€
Ingressos executats 186,72 M€
El 2013 l'execució va ser del 98 %

Execució de despeses

95 %
Despeses pressupostades 182,55 M€
Pressupost inicial 171,99 M€
Despeses executades 173,97 M€
El 2013 l'execució va ser del 94 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria