L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 24 maig 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

98 %
Ingressos pressupostats 167,07 M€
Pressupost inicial 156,31 M€
Ingressos executats 164,95 M€
El 2012 l'execució va ser del 91 %

Execució de despeses

94 %
Despeses pressupostades 167,07 M€
Pressupost inicial 156,31 M€
Despeses executades 157,8 M€
El 2012 l'execució va ser del 89 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria