L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

96 %
Ingressos pressupostats 207,94 M€
Pressupost inicial 186,15 M€
Ingressos executats 200,21 M€
El 2016 l'execució va ser del 96 %

Execució de despeses

90 %
Despeses pressupostades 207,94 M€
Pressupost inicial 186,15 M€
Despeses executades 187,9 M€
El 2016 l'execució va ser del 95 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria