Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 10.129.729,00 € 45,20 € 4,31 %
Serveis públics bàsics 80.111.924,00 € 357,46 € 34,09 %
Actuacions de protecció i promoció social 29.139.024,00 € 130,02 € 12,40 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 44.167.337,00 € 197,08 € 18,79 %
Actuacions de caràcter econòmic 19.843.795,00 € 88,54 € 8,44 %
Actuacions de caràcter general 51.627.714,00 € 230,36 € 21,97 %
Total 235.019.523,00 € 1.048,66 €

Cerca una partida específica