Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 17.274.097,00 € 80,15 € 10,04 %
Serveis públics bàsics 59.399.881,00 € 275,62 € 34,54 %
Actuacions de protecció i promoció social 20.425.144,00 € 94,77 € 11,88 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 31.703.107,00 € 147,10 € 18,43 %
Actuacions de caràcter econòmic 14.239.542,00 € 66,07 € 8,28 %
Actuacions de caràcter general 28.945.131,00 € 134,31 € 16,83 %
Total 171.986.902,00 € 798,02 €

Cerca una partida específica