Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 11.874.745,00 € 52,99 € 4,81 %
Serveis públics bàsics 89.550.824,00 € 399,58 € 36,25 %
Actuacions de protecció i promoció social 35.495.233,00 € 158,38 € 14,37 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 41.841.341,00 € 186,70 € 16,94 %
Actuacions de caràcter econòmic 19.527.728,00 € 87,13 € 7,91 %
Actuacions de caràcter general 48.731.575,00 € 217,44 € 19,73 %
Total 247.021.446,00 € 1.102,21 €

Cerca una partida específica