Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

197,08 €
Pressupost actual / hab.: 227,48 €

Pressupost inicial

44,17 M€
Pressupost actual: 50,98 M€

% execució

92,06 %
Despesa real són 46,93 M€

% sobre el total del press.

21,69 %

Mitjana despesa provincial

4,67 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,75% 2,1 M€
Educació 63,22% 27,92 M€
Cultura 18,71% 8,26 M€
Esport 13,32% 5,88 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,53% 23,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,64% 14,86 M€
Transferències corrents 10,41% 4,6 M€
Inversions reals 3,41% 1,51 M€