Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

230,36 €
Pressupost actual / hab.: 243,44 €

Pressupost inicial

51,63 M€
Pressupost actual: 54,56 M€

% execució

90,96 %
Despesa real són 49,63 M€

% sobre el total del press.

23,21 %

Mitjana despesa provincial

6,14 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització. Recollir les despeses generals de l'entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S'han d'incloure en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d'aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s'han d'imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 9,75% 5,03 M€
Serveis de caràcter general 55,77% 28,79 M€
Administració financera i tributària 34,48% 17,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 61,67% 31,84 M€
Despeses corrents en béns i serveis 21,09% 10,89 M€
Transferències corrents 1,97% 1,02 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 0,36% 188.090 €
Inversions reals 14,09% 7,27 M€
Transferències de capital 0,44% 225.001 €
Actius financers 0,38% 195.995 €