Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

186,70 €
Pressupost actual / hab.: 210,35 €

Pressupost inicial

41,84 M€
Pressupost actual: 47,14 M€

% execució

70,14 %
Despesa real són 33,07 M€

% sobre el total del press.

19,08 %

Mitjana despesa provincial

7,02 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,81% 2,43 M€
Educació 64,83% 27,13 M€
Cultura 19,48% 8,15 M€
Esport 9,88% 4,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 60,53% 25,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,31% 13,52 M€
Transferències corrents 5,93% 2,48 M€
Inversions reals 1,24% 516.741 €