Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

87,13 €
Pressupost actual / hab.: 93,69 €

Pressupost inicial

19,53 M€
Pressupost actual: 21 M€

% execució

70,41 %
Despesa real són 14,78 M€

% sobre el total del press.

8,50 %

Mitjana despesa provincial

3,89 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 12,85% 2,51 M€
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 22,41% 4,38 M€
Transport públic 42,83% 8,36 M€
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00% 0 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 21,91% 4,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,78% 4,84 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,07% 1,38 M€
Transferències corrents 60,86% 11,88 M€
Transferències de capital 7,29% 1,42 M€