Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

66,07 €
Pressupost actual / hab.: 71,32 €

Pressupost inicial

14,24 M€
Pressupost actual: 15,37 M€

% execució

94,61 %
Despesa real són 14,54 M€

% sobre el total del press.

8,94 %

Mitjana despesa provincial

2,24 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 18,69% 2,66 M€
Transport públic 45,10% 6,42 M€
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00% 0 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 36,21% 5,16 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,02% 2,71 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,47% 1,35 M€
Transferències corrents 63,69% 9,07 M€
Transferències de capital 7,82% 1,11 M€