Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

147,10 €
Pressupost actual / hab.: 152,56 €

Pressupost inicial

31,7 M€
Pressupost actual: 32,88 M€

% execució

96,38 %
Despesa real són 31,69 M€

% sobre el total del press.

19,12 %

Mitjana despesa provincial

5,28 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,74% 1,5 M€
Educació 69,15% 21,92 M€
Cultura 17,72% 5,62 M€
Esport 8,39% 2,66 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 60,73% 19,25 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,82% 10,72 M€
Despeses financeres 0,00% 695 €
Transferències corrents 3,99% 1,27 M€
Inversions reals 0,94% 297.730 €
Transferències de capital 0,37% 118.100 €
Actius financers 0,15% 47.000 €