Educació

Pressupost inicial / hab.

101,72 €
Pressupost actual / hab.: 102,04 €

Pressupost inicial

21,92 M€
Pressupost actual: 21,99 M€

% execució

94,15 %
Despesa real són 20,71 M€

% sobre el total del press.

12,79 %

Mitjana despesa provincial

2,38 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses derivades de la creació, conservació i funcionament de centres i institucions d'ensenyaments de tot tipus i els seus serveis complementaris, així com les transferències a altres ens o famílies per a ajuda i foment de la mateixa.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Així, s'han d'imputar a aquesta política de despesa les despeses de construcció, dotació i funcionament de centres d'ensenyament, distribuint-se d'acord amb els diferents nivells educatius a què es refereixen. També s'inclouran les despeses de centres beneficoassistencials quan en ells predomini el caràcter educatiu.
 Les despeses en concepte de transport escolar, beques, ajudes, es consideren serveis complementaris d'educació.
 Així mateix, s'inclouen les despeses que tinguin per objecte la millora del nivell educatiu dels ciutadans.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'educació 10,66% 2,34 M€
Educació preescolar i primària 35,19% 7,71 M€
Promoció educativa 3,54% 776.412 €
Serveis complementaris d'educació 28,15% 6,17 M€
Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 22,47% 4,93 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 63,47% 13,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,01% 7,24 M€
Despeses financeres 0,00% 695 €
Transferències corrents 2,07% 452.819 €
Inversions reals 0,70% 152.730 €
Transferències de capital 0,54% 118.100 €
Actius financers 0,21% 47.000 €