Esport

Pressupost inicial / hab.

12,34 €
Pressupost actual / hab.: 15,93 €

Pressupost inicial

2,66 M€
Pressupost actual: 3,43 M€

% execució

102,91 %
Despesa real són 3,53 M€

% sobre el total del press.

2,00 %

Mitjana despesa provincial

857.842,52 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 6,47% 172.062 €
Promoció i foment de l'esport 15,42% 410.037 €
Instal·lacions esportives 78,11% 2,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,32% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,75% 1,14 M€
Transferències corrents 12,67% 336.897 €
Inversions reals 5,26% 140.000 €