Cultura

Pressupost inicial / hab.

26,06 €
Pressupost actual / hab.: 27,52 €

Pressupost inicial

5,62 M€
Pressupost actual: 5,93 M€

% execució

100,92 %
Despesa real són 5,99 M€

% sobre el total del press.

3,45 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 7,54% 423.399 €
Biblioteques i arxius 40,96% 2,3 M€
Museus i arts plàstiques 10,83% 608.561 €
Promoció cultural 21,06% 1,18 M€
Arts escèniques 19,61% 1,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,66% 3,07 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,68% 2,17 M€
Transferències corrents 6,57% 369.264 €
Inversions reals 0,09% 5.000 €