Sanitat

Pressupost inicial / hab.

6,98 €
Pressupost actual / hab.: 7,06 €

Pressupost inicial

1,5 M€
Pressupost actual: 1,52 M€

% execució

96,12 %
Despesa real són 1,46 M€

% sobre el total del press.

0,88 %

Mitjana despesa provincial

311.860,97 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 29,35% 441.392 €
Accions públiques relatives a la salut 70,65% 1,06 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 81,29% 1,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,61% 174.510 €
Transferències corrents 7,10% 106.766 €