Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

60,04 €
Pressupost actual / hab.: 140,34 €

Pressupost inicial

13,12 M€
Pressupost actual: 30,67 M€

% execució

57,62 %
Despesa real són 17,67 M€

% sobre el total del press.

15,70 %

Mitjana despesa provincial

665.842,07 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 35,74% 4,69 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 46,51% 6,1 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 11,25% 1,48 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 1,91% 250.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 4,59% 602.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.