Despeses en inversions de caràcter immaterial

Pressupost inicial / hab.

2,75 €
Pressupost actual / hab.: 4,32 €

Pressupost inicial

602.000 €
Pressupost actual: 943.763,81 €

% execució

53,10 %
Despesa real són 501.126,28 €

% sobre el total del press.

0,48 %

Mitjana despesa provincial

83.658,55 €

Sobre aquesta partida

Despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs, campanyes de promoció de turisme, fires, exposicions, estudis i treballs tècnics, investigació i similars, així com aquelles inversions en actius immobilitzats intangibles, com concessions administratives, propietat industrial, obtenció de patents, marques i propietat intel·lectual, o qualsevol altres d'aquesta naturalesa, relacionats amb l'activitat de l'entitat local o els seus organismes autònoms. S'inclouen els contractes de leasing quan s'hagi d'exercir l'opció de compra en els termes que, a continuació, s'especifiquen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Despeses en aplicacions informàtiques 100,00% 602.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.