Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

6,76 €
Pressupost actual / hab.: 28,26 €

Pressupost inicial

1,48 M€
Pressupost actual: 6,18 M€

% execució

37,17 %
Despesa real són 2,3 M€

% sobre el total del press.

3,16 %

Mitjana despesa provincial

613.189,41 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 0,97% 14.300 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 75,82% 1,12 M€
Elements de transport 20,32% 300.000 €
Mobiliari 1,76% 25.975 €
Equips per a processos d'informació 1,13% 16.755 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.