Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

27,93 €
Pressupost actual / hab.: 68,84 €

Pressupost inicial

6,1 M€
Pressupost actual: 15,04 M€

% execució

55,82 %
Despesa real són 8,4 M€

% sobre el total del press.

7,70 %

Mitjana despesa provincial

511.389,34 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 6,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.