Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

472,18 €
Pressupost actual / hab.: 494,64 €

Pressupost inicial

105,82 M€
Pressupost actual: 110,86 M€

% execució

99,27 %
Despesa real són 110,04 M€

% sobre el total del press.

44,88 %

Mitjana despesa provincial

1,18 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,87% 916.482 €
Personal eventual 0,20% 206.834 €
Personal funcionari 57,92% 61,29 M€
Personal laboral 9,69% 10,25 M€
Un altre personal 0,00% 0 €
Incentius al rendiment 10,32% 10,92 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,02% 22,24 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.