Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

88,83 €
Pressupost actual / hab.: 159,37 €

Pressupost inicial

19,91 M€
Pressupost actual: 35,72 M€

% execució

48,64 %
Despesa real són 17,37 M€

% sobre el total del press.

14,46 %

Mitjana despesa provincial

950.968,7 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 1,46% 290.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 71,36% 14,21 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 15,12% 3,01 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 11,53% 2,3 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 0,54% 106.589 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.