Sanitat

Pressupost inicial / hab.

9,40 €
Pressupost actual / hab.: 9,69 €

Pressupost inicial

2,1 M€
Pressupost actual: 2,16 M€

% execució

91,38 %
Despesa real són 1,98 M€

% sobre el total del press.

0,92 %

Mitjana despesa provincial

355.145,95 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 97,79% 2,05 M€
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 2,21% 46.442 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,76% 1,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,56% 242.380 €
Transferències corrents 38,68% 811.192 €