Esport

Pressupost inicial / hab.

26,38 €
Pressupost actual / hab.: 33,27 €

Pressupost inicial

5,88 M€
Pressupost actual: 7,42 M€

% execució

43,93 %
Despesa real són 3,26 M€

% sobre el total del press.

3,16 %

Mitjana despesa provincial

973.231,31 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,93% 231.202 €
Promoció i foment de l'esport 31,40% 1,85 M€
Instal·lacions esportives 64,67% 3,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,75% 1,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,30% 1,78 M€
Transferències corrents 28,83% 1,7 M€
Inversions reals 21,12% 1,24 M€