Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

157,73 €

Pressupost inicial

33,71 M€

% execució

96,21 %
Despesa real són 32,43 M€

% sobre el total del press.

21,04 %

Mitjana despesa provincial

5,32 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,84% 1,3 M€
Educació 70,02% 23,6 M€
Cultura 18,27% 6,16 M€
Esport 7,87% 2,65 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,27% 4,81 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,97% 4,04 M€
Transferències corrents 41,46% 13,97 M€
Inversions reals 0,01% 5.000 €
Transferències de capital 1,25% 421.415 €