Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

78,17 €
Pressupost actual / hab.: 107,21 €

Pressupost inicial

17,52 M€
Pressupost actual: 24,03 M€

% execució

40,93 %
Despesa real són 9,83 M€

% sobre el total del press.

10,22 %

Mitjana despesa provincial

798.116,38 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 3,31% 579.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 51,59% 9,04 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 9,14% 1,6 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 33,41% 5,85 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 2,57% 450.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.