Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

7,14 €
Pressupost actual / hab.: 7,80 €

Pressupost inicial

1,6 M€
Pressupost actual: 1,75 M€

% execució

130,51 %
Despesa real són 2,28 M€

% sobre el total del press.

0,74 %

Mitjana despesa provincial

601.615,7 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 18,17% 290.800 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 61,42% 983.000 €
Elements de transport 18,75% 300.000 €
Mobiliari 0,86% 13.813 €
Equips per a processos d'informació 0,80% 12.755 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.